6. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi
(Multicongress Gaziantep)
26-27 Nisan 2019,
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Gaziantep/TÜRKİYE

Önemli Tarihler
Bildiri Özeti Gönderme Başlangıç: 15 Aralık 2018
Bildiri Özeti Gönderme Bitiş: 15 Nisan 2019
Erken Ödeme Tarihi Bitiş: 18 Mart 2019
Geç Ödeme Tarihi Bitiş: 16 Nisan 2019
Kongre Programının İlanı: 20 Nisan 2019
Kongre Tarihi: 26-27 Nisan 2019
Tam Metin Son Gönderim Tarihi: 3 Mayıs 2019