6. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi
(Multicongress Gaziantep)
26-27 Nisan 2019,
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Gaziantep/TÜRKİYE

Mail: multicongressgaziantep@gmail.com

 

Tel: 0505 240 32 41

Öğr. Gör. M. Fatih SANSAR

 

Web: https://www.multicongress.net/