Multicongress Gaziantep


6. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi
(Multicongress Gaziantep)
26-27 Nisan 2019,
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Gaziantep/TÜRKİYE

6. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALARI KONGRESİ

Kıymetli Bilim İnsanları,

26-27 Nisan 2019 tarihlerinde Hasan Kalyoncu Üniversitesi’nin ev sahipliğinde "6. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALARI KONGRESİ: MULTICONGRESS GAZİANTEP 2019" bilimsel etkinliği düzenlenecektir.

Nobel ödülü alan bilim insanlarına ve büyük buluşlar gerçekleştiren bilim insanlarına bakıldığında, başarıların arkasındaki önemli bir faktörün de farklı disiplinlerin bakış açılarını kullanmaları olduğu görülmektedir. Multicongress olarak, uluslararası ölçekte kongreler düzenleyerek, disiplinler arası akademik çalışmaların artmasına katkı sunmak gayesi ile yola çıkmış bulunuyoruz.

Multicongress Gaziantep ile amacımız, farklı disiplinlerde çalışan bilim insanlarını bir araya getirerek yeni bir bakış açısı ortaya çıkarmak, disiplinler arasında bilgi etkileşimini sağlamak ve multidisipliner çalışmalara bilim dünyasının dikkatini çekmektir. Bu amaç doğrultusunda; Sosyal Bilimler, Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Eğitim Bilimlerinin tüm alanlarında çalışan akademisyen ve araştırmacıları, özgün akademik çalışmalarla kongremize katkı sağlamaya davet ediyoruz.

Kongremize en az 5 farklı ülkeden davetli konuşmacı katılacak olup, ilgili yönetmeliklerin kriterlerini sağlamaktadır. Katılımcı akademisyenler, sözlü veya poster sunumu kendileri tercih ederek katılım sağlayacaklardır.

Kongrede sunulan bildirilerin tam metinleri, yazarın isteğine bağlı olarak bildiri tam metin kitabında veya uluslararası yayınevinde kitap bölümü olarak yayınlanacaktır.

Gazi şehrimizin yükselen değeri Hasan Kalyoncu Üniversitesi’nde buluşmak dileği ile…

KONGRE KONULARI

Eğitim Bilimleri

Fen ve Matematik Bilimleri

Filoloji

Güzel Sanatlar

Hukuk

İlahiyat/Din Bilimleri

İletişim

Mimarlık Planlama ve Tasarım

Mühendislik Bilimleri

Sağlık/ Tıp Bilimleri

Sosyal Beşerî ve İdarî Bilimler

Spor Bilimleri

Veteriner Hekimliği

Ziraat, Orman ve Su Ürünleri

Önemli Tarihler
 • 15.12.2018

  Bildiri Özeti Gönderme Başlangıç

 • 15.04.2019

  Bildiri Özeti Gönderme Bitiş:

 • 18.03.2019

  Erken Ödeme Tarihi Bitiş:

 • 16.04.2019

  Geç Ödeme Tarihi Bitiş:

 • 20.04.2019

  Kongre Programının İlanı:

 • 26-27.04.2019

  Kongre Tarihi:

 • 03.05.2019

  Tam Metin Son Gönderim Tarihi:


Bağlantılar

Duyurular [Tümü]


Kongre Kitabı

Kongrede sunulan bildirilerin tam metinleri, Gece Kitaplığı tarafından kitapta bölüm olarak yayınlanacaktır. Yazarlara kitabın PDF versiyonu ücretsiz verilecektir.
Kongre Özet Kitabı

Kongrede sunulan bildirilerin özet kitabı ISBN’li ve e-kitap olarak yayınlanacaktır.

AÇILIŞ KONUSMACILARI / KEYNOTE SPEAKERSProf. Dr. Volodimir KAZARIN
Taurida Milli V. I. Vernadsky Üniversitesi Rektörü Ukrayna

Doç. Dr. Nihada Delibegović Džanić
Tuzla Üniversitesi Bosna-Hersek

Doç. Dr. Emina Berbić Kolar
Osijek S. S. Üniversitesi Hırvatistan

Doç. Dr. Hanna ROG
Tavriya Milli V.İ. Vernadskiy Üniversitesi Ukrayna

Doç. Dr. Naka Nikšić
Belgrad Üniversitesi Sırbistan

Prof. Dr. Nizami Duran
Mustafa Kemal Üniversitesi Türkiye

Prof. Dr. Serdar SALMAN
Milli Savunma Üniversitesi
Türkiye

Sponsorlar